آگوست 3, 2022

چرا دندان آبسه می کند؟

آبسه پری آپیکال چیست؟ آیا احتمال مرگ در اثر عفونت دندان وجود دارد؟ اگر آبسه دندان خود به خود ترکید چه باید کرد؟ آیا می توان از آبسه دندان جلوگیری کرد؟
نوامبر 14, 2022

درمان و پیشگیری از زخم های دهان حین استفاده از بریس ها

آیا بریس ها می توانند باعث بروز زخم شوند؟ چگونه از ایجاد زخم های بریس ها جلوگیری کنیم؟ آیا راهکاری برای درمان زخم های ناشی از بریس ها وجود دارد؟