می 28, 2019
هر آنچه راجبه درمان ارتودنسی باید بدانید

هر آنچه درباره درمان ارتودنسی باید بدانید

درمان ارتودنسی یک روش درمان تخصصی است که بر روی صاف کردن دندان و ردیف کردن دندان با اعمال فشار فیزیکی متمرکز شده. درمان ارتودنسی یک روش زیبایی و درمانی است
آگوست 1, 2020

آیا ارتودنسی صرفا برای زیبایی دندانها است؟

استفاده از براکت ارتودنسی صرفاً به دلیل زیبایی نیست. تاثیر کج بودن دندانها روی مسئله زیبایی به نسبت تحت تاثیر قرار گرفتن سلامتی دندان و سلامتی بدن ناچیز است