سپتامبر 21, 2021

نقش استرس روی درمان ارتودنسی و روش های مقابله با آن

مدیریت استرس و کنترل آن از مهم ترین مسائل، قبل، حین و پس از ارتودنسی خواهد بود. زیرا استرس بیش از اندازه می ‌تواند مدت زمان درمان ارتودنسی را افزایش دهد.