می 11, 2021

تاثیر سیگار کشیدن بر ارتودنسی

افرادی که در طول ارتودنسی سیگار می کشند مدت زمان بیشتری باید انتظار بکشند تا ارتودنسی روی دندانهای آن‌ها جواب بدهد و دندانها را به موقعیت صحیح خود هدایت کند