فوریه 22, 2020

بهترین سن برای درمان ارتودنسی چه زمانی است؟

برای کودکان اولین معاینه ارتودنسی در سن ۷ سالگی توصیه می شود. بزرگسالان باید در سریعترین زمان برای درمان ارتودنسی اقدام کنند. بهترین زمان ارتودنسی کودکان بعد از درآمدن دندانهای دائمی است