می 29, 2022

اگر ریتینر شما گم شد چه باید بکنید؟

اگر ریتینر یا نگهدارنده ارتودنسی خود را گم کردید چه کاری باید انجام دهید؟ اگر ریتینر ارتودنسی خود را در طول قرنطینه گم کردید چه باید بکنید؟
نوامبر 18, 2023

آیا ممکن است حتی با استفاده از ریتینرها دندان ها جابجا شوند؟

چرا دندان با وجود استفاده از ریتینر درد می کنند؟ آیا حتی با استفاده منظم از نگهدارنده ممکن است دندان ها به عقب برگردند؟ ریتینر ارتودنسی چه کاربردی دارد؟