آگوست 18, 2019

تسکین درد در طول درمان ارتودنسی

شدت درد در طول درمان ارتودنسی تا حدود زیادی به وضعیت دندان و میزان نامرتب بودن بستگی دارد.اینکه ابزارارتودنسی تا چه اندازه باعث درد و ناراحتی می‌شوند، ممکن است از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد.
آوریل 5, 2020

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین: استفاده از کمپرس یخ برای کنترل درد، رژیم غذایی مناسب ارتودنسی را راعایت کنید، براکت را مرتبا از دهان خارج نکنید