آگوست 18, 2019

تسکین درد در طول درمان ارتودنسی

شدت درد در طول درمان ارتودنسی تا حدود زیادی به وضعیت دندان و میزان نامرتب بودن بستگی دارد.اینکه ابزارارتودنسی تا چه اندازه باعث درد و ناراحتی می‌شوند، ممکن است از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد.
آوریل 5, 2020

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین: استفاده از کمپرس یخ برای کنترل درد، رژیم غذایی مناسب ارتودنسی را راعایت کنید، براکت را مرتبا از دهان خارج نکنید
ژوئن 5, 2020

باورهای نادرست درباره ارتودنسی

باور نادرست درمان ارتودنسی: درمان ارتودنسی دردناک است، درمان ارتودنسی بسیار گران است، مدت زمان درمان مشخص نیست، درمان ارتودنسی برگشت ناپذیر است و ...