آگوست 18, 2019

تسکین درد در طول درمان ارتودنسی

شدت درد در طول درمان ارتودنسی تا حدود زیادی به وضعیت دندان و میزان نامرتب بودن بستگی دارد.اینکه ابزارارتودنسی تا چه اندازه باعث درد و ناراحتی می‌شوند، ممکن است از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد.