آگوست 18, 2019

تسکین درد در طول درمان ارتودنسی

شدت درد در طول درمان ارتودنسی تا حدود زیادی به وضعیت دندان و میزان نامرتب بودن بستگی دارد.اینکه ابزارارتودنسی تا چه اندازه باعث درد و ناراحتی می‌شوند، ممکن است از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد.
ژوئن 5, 2020

باورهای نادرست درباره ارتودنسی

باور نادرست درمان ارتودنسی: درمان ارتودنسی دردناک است، درمان ارتودنسی بسیار گران است، مدت زمان درمان مشخص نیست، درمان ارتودنسی برگشت ناپذیر است و ...