آگوست 1, 2020

آیا ارتودنسی صرفا برای زیبایی دندانها است؟

استفاده از براکت ارتودنسی صرفاً به دلیل زیبایی نیست. تاثیر کج بودن دندانها روی مسئله زیبایی به نسبت تحت تاثیر قرار گرفتن سلامتی دندان و سلامتی بدن ناچیز است