آوریل 27, 2022

آنچه باید در مورد پر کردن دندان بدانید!

پر شدگی های دندان ها از چه ساخته شده اند؟ پر کردن دندان چه مدت طول می کشد؟ هزینه پر کردن دندان به چه چیزهایی بستگی دارد؟ پر شدگی دندان چقدر دوام دارد؟
ژانویه 23, 2023

تراش یا کاهش مینای بین دندانی برای کمک به درمان ارتودنسی

کاهش مینای دندانی برای چه مواردی استفاده می شود؟ تراش یا کاهش مینای بین دندانی چه کمکی به درمان ارتودنسی میکند؟ آیا IPR برای سلامت دهان و دندان خطر دارد؟