دسامبر 16, 2019

کراس بایت چیست و چگونه با ارتودنسی درمان میشود؟

در ناهنجاری کراس بایت دندانهای جلوی فک بالا یا دندانهای عقب فک بالا نسبت به فک پایین داخل تر قرار می گیرند. مسائل ژنتیکی در ایجاد کراس بایت نقش مهمی دارند