آگوست 30, 2019

ریتینر ارتودنسی یا نگهدارنده ارتودنسی

ریتینر ارتودنسی ابزاری است که پس از انتهای درمان ارتودنسی به عنوان یک نگهدارنده بر روی دندان‌ قرار می‌گیرد. نگهدارنده ارتودنسی به صورت متحرک یا ثابت است