مارس 9, 2022

آیا می توان با براکت ها یا اینویزیلاین شنا کرد؟

قرار گرفتن تحت درمان ارتودنسی و استفاده از براکت های سنتی یا الاینر حتی برای بازیکنان واترپلو و سایر بازی ‌های آبی نیز مشکل ‌ساز نخواهد بود