مارس 28, 2022

دیپ بایت: مشکلی بزرگتر از یک مسئله زیبایی

دیپ بایت نوعی مال اکلوژن است. این یک اصطلاح دندانپزشکی برای عدم هماهنگی بین دندان های دو فک بالا و پایین ، شامل دندان های مولر عقب دهان است.