دسامبر 18, 2022

حل مشکلات جزئی دندان ها با اسپرینگ ریتینر یا نگهدارنده فنری

نگهدارنده فنری برای معکوس کردن حرکت دندان قدامی فک بالا و پایین استفاده می شود. نگهدارنده فنری جابجایی دندان ناشی از عدم استفاده از نگهدارنده معمولی را اصلاح می کنند