سپتامبر 23, 2019

فوریت های ارتودنسی

 در صورت شکسته شدن براکت یا شل شدن براکت ها چه باید کرد؟ در صورت شکستن یا خارج شدن سیم ارتودنسی چه باید کرد؟ اگر براکت شما کنده شد چه راه درمانی وجود دارد؟