آوریل 25, 2023

بریس ها چگونه دندان ها را حرکت می دهند؟

بریس چگونه دندان را حرکت می دهد؟ براکت و سیم کمانی ارتودنسی که نیروی مصنوعی مورد نیاز برای ایجاد و حفظ فشاری روی دندان را فراهم می کنند منجر به حرکت می شود.