جولای 4, 2022

دیباند یا برداشتن براکت ارتودنسی از روی دندان

روند برداشتن بریس ها به چه صورت است؟ آیا فرایند برداشتن یا دیباندینگ بریس ها درد دارد؟ آیا بیماران می توانند بریس ها را در منزل بردارند؟ دیباندینگارتودنسی