فوریه 4, 2021

ارتودنسی دندان نیش

آیا برای اصلاح دندان نیش می توان ارتودنسی انجام داد؟ ارتودنسی دندان نیش نهفته و بیرون زده چگونه است؟ توصیه‌های دندانپزشکی قبل و بعد از ارتودنسی دندان نیش
اکتبر 6, 2021

دلیل کشیدن دندان عقل طی درمان ارتودنسی دندان

دندان نهفته از جمله دندان عقل نهفته یکی از عوامل بر هم خوردن نظم دندان ‌ها به شمار می ‌روند. در نتیجه دندان عقل نهفته در روند درمان ارتودنسی حائز اهمیت است.