ژوئن 17, 2023

حقایق سخت در مورد فلوراید

فلوراید چیست؟ اگر بیشتر آب بطری بنوشیم چه می شود؟ آیا کودکان به فلوراید حساسیت بیشتری دارند؟ ا هیچ چیز برای تقویت دندان های شما یا جایگزینی فلوراید ثابت نشده است.