اکتبر 2, 2021

ارتباط بین فشار خون و درمان ارتودنسی

تاثیر فشارخون بر روی درمان ارتودنسی چیست؟برخی از بیماری های جانبی مانند فشار خون می توانند روند درمان ارتودنسی را تسریع بخشیده یا آن را به تعویق بیندازند