سپتامبر 17, 2020

بند ارتودنسی چیست؟

بند ارتودنسی، حلقه های کوچکی هستند که به دور دندان های پشتی یا آسیاب قرار میگیرند. بند ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی در زمان قرار دادن براکت ها استفاده میشود