فوریه 8, 2022

فنر فورسز در ارتودنسی | از روش نصب تا مدت استفاده از آن

استفاده از فنر فورسز به چه صورت است؟ عواملی که سبب کاهش طول درمان با فنر فورسز می شوند، کدامند؟ مصرف چه خوراکی های به هنگام نصب فنر فورسز ممنوع است؟