دسامبر 14, 2021

آیا ارتودنسی دندان عوارضی به همراه دارد؟

آیا ارتودنسی دندان عوارضی به همراه دارد؟ درمان ارتودنسی درد خفیفی ایجاد میکند. عدم رعایت بهداشت صحیح در طول ارتودنسی سبب آسیب به مینای دندان ها میشود