می 29, 2022

اگر ریتینر شما گم شد چه باید بکنید؟

اگر ریتینر یا نگهدارنده ارتودنسی خود را گم کردید چه کاری باید انجام دهید؟ اگر ریتینر ارتودنسی خود را در طول قرنطینه گم کردید چه باید بکنید؟