اکتبر 1, 2019

لب شکری یا شکاف لب و شکاف کام

لب شکری یا شکاف لب و شکاف کام یک نوع شکافتگی خاص در قسمت لب و در قسمت کام فرد است که کوچک یا جزئی یا حتی یک شکاف کامل تا نزدیکی بینی است. شکاف لب و شکاف کام تحت جراحی اصلاح کننده صورت قرار می‌گیرند