مارس 13, 2022

آیا می توان دندان ها را همزمان با استفاده از براکت های ارتودنسی سفید کرد؟

آیا می توان دندان ها را همزمان با استفاده از براکت های ارتودنسی سفید کرد؟ سفید کردن دندان ها  همزمان با استفاده از براکت های ارتودنسی چگونه است؟