نوامبر 14, 2022

درمان و پیشگیری از زخم های دهان حین استفاده از بریس ها

آیا بریس ها می توانند باعث بروز زخم شوند؟ چگونه از ایجاد زخم های بریس ها جلوگیری کنیم؟ آیا راهکاری برای درمان زخم های ناشی از بریس ها وجود دارد؟