فوریه 15, 2020

بهترین رژیم غذایی برای ارتودنسی

در انتخاب مواد غذایی، جلوگیری از صدمه به براکت ارتودنسی و جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی باید اصلی ترین نگرانی شما باشد.
دسامبر 22, 2020

تاثیر تغذیه و رژیم غذایی بر ارتودنسی

ارتودنسی می ‌تواند روی رژیم غذایی افراد تاثیر منفی گذاشته و باعث سوء تغذیه در بیماران شود. از طرفی برای پیشرفت درمان ارتودنسی باید از یک رژیم غذایی مناسب استفاده کرد.