دسامبر 22, 2020

تاثیر تغذیه و رژیم غذایی بر ارتودنسی

ارتودنسی می ‌تواند روی رژیم غذایی افراد تاثیر منفی گذاشته و باعث سوء تغذیه در بیماران شود. از طرفی برای پیشرفت درمان ارتودنسی باید از یک رژیم غذایی مناسب استفاده کرد.