آوریل 11, 2022

ارتودنسی چگونه می تواند به تنفس دهانی کمک کند؟

ارتودنتیست معمولاً از ابزارهایی به نام اکسپندر یا وسیع کننده کام برای وسیع کردن قوس دندانی بالا استفاده می کند تا در تنفس از راه بینی به بیماران کمک کند.