اکتبر 20, 2021

انحراف فک، علل و راه های درمان آن

انحراف فک پایین یک ناهنجاری است که در آن به طور مشخص خط وسط دندان ها ناهماهنگ است. در این ناهنجاری اسکلتی، فک پایین به صورت مشخص به یک سمت انحراف دارد