مارس 15, 2021

درمان ساده برای خشکی دهان ناشی از براکت ارتودنسی

آیا براکت باعث خشکی دهان می شوند؟ اگر خشکی دهان درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟  درمان خشکی دهان ناشی از براکت، اینویزیلاین و ریتینرها