ژانویه 17, 2022

درمان پوسیدگی قبل از ارتودنسی

قبل از شروع درمان ارتودنسی باید دندان پوسیده ترمیم شود وگرنه ممکن است دندان پوسیده با آسیب های جدی تری مواجه شده، روند درمان ارتودنسی را با مشکل روبرو کند