جولای 20, 2021

کوچکی فک بالا و مشکلات ناشی از آن

اگر فک بالا عرض بسیار کمی داشته باشد (تنگی شدید) چه باید کرد؟ از چه روش هایی برای رفع عقب بودن و یا کوچکی فک بالا می توان استفاده کرد؟ رفع تنگی فک بالا