فوریه 15, 2020

بهترین رژیم غذایی برای ارتودنسی

در انتخاب مواد غذایی، جلوگیری از صدمه به براکت ارتودنسی و جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی باید اصلی ترین نگرانی شما باشد.