می 24, 2021

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

یکی از تاثیرات ژنتیک و عوامل محیطی در چهره افراد، تاثیر این دو عامل روی نظم و ترتیب دندان ها و تناسب فک است. ارتودنسی کمک زیادی به درمان این ناهنجاری میکند