دسامبر 6, 2020

چرا مرتب بودن دندان ها مهم است؟

درمان ارتودنسی تنها به هدف زیبایی نیست بلکه تراز شدن دندان ها روی سلامت کلی دهان و دندان و افزایش توانایی در انجام کارهای مختلف مانند غذا خوردن تاثیر دارد