آوریل 5, 2020

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین

کنترل درد براکت ارتودنسی اینویزیلاین: استفاده از کمپرس یخ برای کنترل درد، رژیم غذایی مناسب ارتودنسی را راعایت کنید، براکت را مرتبا از دهان خارج نکنید