دسامبر 5, 2019

اورجت یا دندانهای جلو آمده

اورجت یا جلوزدگی دندان‌ جلویی به حالتی گفته می‌شود که دندان‌های بالا نسبت به دندانهای پایین جلو بیرون زدگی شدیدی دارند. اورجت با اوربایت متفاوت است
دسامبر 29, 2019

اوربایت چیست

اوربایت تحت عنوان همپوشانی دندان‌های بالا نسبت به دندانهای پایین معرفی می‌شود. در ارتودنسی این اختلال به شکلی است که دندان‌ها به صورت عمودی با یکدیگر تداخل دارند