نوامبر 1, 2019

براکت لینگوال یا پشت دندانی

براکت لینگوال یا زبانی گزینه درمانی مشابه براکت فلزی است که در آن از براکت مربعی شکل و از سیم ارتودنسی در پشت دندان استفاده می‌شود تا بی نظمی دندان‌ رفع شود