مارس 9, 2022

براکت های ارتودنسی سنتی یا اینویزیلاین کدام یک برای نوجوانان مناسب تر است؟

براکت های ارتودنسی سنتی برای نوجوانان بهتر است یا الاینر اینویزیلاین؟ چه تفاوتی بین ارتودنسی با براکت های سنتی و الاینرهای اینویزیلاین وجود دارد؟