نوامبر 21, 2021

معرفی ارتودنسی کاموفلاژ و کاربردهای آن

تأثیر ارتودنسی کاموفلاژ بر چهره چیست؟ چگونه انحراف فک پایین به کمک ارتودنسی کاموفلاژ درمان می شود؟ آیا ارتودنسی کاموفلاژ بر ارتفاع صورت نیز تأثیر می گذارد؟