ژانویه 19, 2020

آپنه خواب چیست

آپنه خواب نوعی اختلال خواب بالقوه جدی است که در آن تنفس فرد به طور مکرر متوقف شده و مجددا شروع می شود و به طور کلی روند خواب او را تحت تاثیر قرار می دهد