نمونه درمانی شماره هشت
نوامبر 10, 2019
نمونه درمانی شماره شش
آگوست 22, 2019
✅ طرح درمان: ارتودنسی ثابت دو فک همراه با کشیدن چهار دندان
⚠️ همانطوری که در تصویر قبل از شروع درمان مشخص است، فشردگی دندانها به علت کمبود فضا در این نمونه به حدی است که ۴ دندان نیش در هر دو فک، کاملا خارج از قوس فکی رویش کرده اند
❎ برای تامین فضای لازم، ۴ دندان آسیای کوچک بیمار کشیده شد و در ادامه با درمان ارتودنسی، دندانهای نیش (که در تصویر با فلش مشخص شده) به محل صحیح خود انتقال داده شد و فضای ناشی از دندانهای کشیده شده کاملا بسته شده است
0/5 (0 نظر)