نمونه درمانی شماره ده
نوامبر 10, 2019
نمونه درمانی شماره هشت
نوامبر 10, 2019
🔺هميشه براي مرتب كردن دندان ها نياز به كشيدن دندان نيست!
در بعضي موارد مانند اين مراجعه كننده محترم، با وجود بي نظمي مشهود در ابتداي درمان،مي توان با ارتودنسی بدون كشيدن دندان، قوس دنداني را منظم كرد
0/5 (0 نظر)